Course curriculum

 • 1

  Hungarian as foreign language-Past,present,imperativ-2020.12.10

  • Hungarian as foreign language-Past,present,imperativ-2020.12.10

 • 2

  Hungarian as foreign language-Past,present,imperative-2020.12.10

  • Hungarian as foreign language-Past,present,imperative-2020.12.10

 • 3

  Hungarian as foreign language-Statements and questions-2020.11.30

  • Hungarian as foreign language-Statements and questions-2020.11.30

 • 4

  Hungarian as foreign language-Személyes névmások-2020.12.03

  • Hungarian as foreign language-Személyes névmások-2020.12.03

 • 5

  Hungarian as foreign language-Személyes névmások-2020.12.03

  • Hungarian as foreign language-Személyes névmások-2020.12.03

 • 6

  Foglalkozások-2021.01.07.

  • Foglalkozások-2021.01.07.

 • 7

  Igék ragozása-2021.01.04

  • Igék ragozása-2021.01.04

 • 8

  Szó+ni képző-2021.01.07

  • Szó+ni képző-2021.01.07

 • 9

  Birtokos névmás-2021.03.04

  • Birtokos névmás-2021.03.04

 • 10

  Jellemeze a kollégákat!-2021.02.25

  • Jellemeze a kollégákat!-2021.02.25

 • 11

  Email-2021.03.01

  • Email-2021.03.01

 • 12

  Kérdések kiegészítése-2021.03.08

  • Kérdések kiegészítése-2021.03.08

 • 13

  Mindennapi kifejezések a munka körül-2021.03.11

  • Mindennapi kifejezések a munka körül-2021.03.11

 • 14

  Mindennapi kifejezések/ Melléknevek-2021.03.11

  • Mindennapi kifejezések/ Melléknevek-2021.03.11

 • 15

  Mit jelent pontosnak lenni?-2021.03.11

  • Mit jelent pontosnak lenni?-2021.03.11

 • 16

  Párbeszéd kitöltés-2021.03.04

  • Párbeszéd kitöltés-2021.03.04

 • 17

  Sentences and adjectives-2021.03.18

  • Sentences and adjectives-2021.03.18

 • 18

  Tulajdonságok-2021.02.25

  • Tulajdonságok-2021.02.25

 • 19

  Verbs-2021.03.18

  • Verbs-2021.03.18